پروژه های عمرانی محله نقاب

پنجشنبه 30 آبان 1392
پروژه‌های عمرانی در محله ی نقاب

ازجمله پروژه‌های عمرانی محله نقاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

پیاده رو سازی خیابان قدس و خیابان شهید مصطفی خمینی در دست اقدام است

اجرای کانال و آبراهه در خیابان شهید آوینی 1

تکمیل جداول میدان بسیج و اصلاح هندسی آن