نمایش خبر - لکه گیری معابر اصلی شهر

لکه گیری معابر اصلی شهر

چهارشنبه 23 فروردین 1396
معابر اصلی شهر لکه گیری می شود

لکه گیری معابر سطح شهر با اولویت خیابان اصلی شهر( خیابان امام رضا(ع)) و انجام  آسفالت خیابان امام خمینی (ره)