نمایش خبر - بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو شهر نقاب

بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو شهر نقاب

یکشنبه 27 فروردین 1396
از مرکز معاینه فنی خودروهای شهر نقاب بهره برداری شد

مرکز معاینه فنی شهر نقاب روز گذشته با حضور شهردار، مسئولین شهرستان و شهروندان افتتاح شد. در بهره برداری از این مرکز رحمت الله محمد خواه با بیان این که با بهره برداری از این مرکز شهروندان از این پس می توانند از خدمات آن استفاده نمایند گفت: مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در زمینی به مساحت 1700 متر مربع و با هزینه ای بالغ بر 500 میلیون تومان مورد بهره برداری قرار گرفت که این مرکز با بروزترین تجهیزات، امکان اشتغال 5 نفر را فراهم آورده است و طی یک ماه آینده نیز  با آماده سازی محل، مرکز معاینه موتورسیکلت و خودروهای گاز سوز نیز مورد بهره برداری قرار می گیرد.