نمایش خبر - برگزاری جلسه آموزشی-توجیهی برنامه راهبردی شهر

برگزاری جلسه آموزشی-توجیهی برنامه راهبردی شهر

پنجشنبه 31 فروردین 1396
جلسه آموزشی-توجیهی برنامه راهبردی شهر و شهرداری برگزار شد

جلسه آموزشی- توجیهی برنامه راهبردی شهر و شهرداری با حضور کارشناس دفتر امور شهری و شوراها، مشاور برنامه، فرماندار، شهردار و مسئولین ادارات شهرستان صبح امروز در محل سالن جلسات شهدا فرمانداری برگزار شد.در این جلسه حسین ریحانی کارشناس دفتر امور شهری و شوراها با بیان این که برنامه محوری از موضوعات اساسی کشور است گفت: بدون برنامه کشور اداره نمی شود و رفاه، امنیت و آرامش جز در سایه برنامه ممکن نخواهد شد. ریحانی افزود منابع ما نسبتا غنی و اعتبارات قابل توجه است اما به علت بی برنامگی هنوز  شهروندان از نبود یک سری امکانات رفاهی در رنج می باشند؛ به همین دلیل هدف غایی برنامه راهبردی شهر حرکت همه شهرداریها به سمت توسعه می باشد چرا که برنامه داشتن و برنامه محوری جز در سایه این برنامه ممکن نخواهد بود و این امر نیز نیازمند مدیریت یکپارچه شهری و هماهنگی همه ادارات شهرستان می باشد. در ادامه دکتر حسینی مشاور برنامه راهبردی فلسفه وجودی برنامه مذکور را ناکارآمدی برنامه های شهری عنوان کرد و افزود: متاسفانه گاه شاهد هزینه های زیاد بدون دستیابی به نتیجه مثبت هستیم و عدم برنامه برای شهر سبب گسترش آسیبهای اجتماعی خواهد شد.

رحمت الله محمد خواه شهردار نقاب نیز با بیان این که داشتن برنامه برای شهر یکی از دغدغه های شهرداری بوده است گفت: هدف از برنامه راهبردی ساماندهی فعالیتهای شهر و شهرداری و همچنین کاهش هزینه ها و افزایش بازده و بهره وری در شهر می باشد. در پایان حسین جمشیدی فرماندار شهرستان جوین ضمن تاکید بر ضرورت برنامه ریزی خواستار همکاری و هماهنگی همه ادارا شهرستان به منظور دستیابی به نتیجه مطلوب شد.