نمایش خبر - خداقوت به شورا

خداقوت به شورا

سه شنبه 12 اردیبهشت 1396
تبریک و خداقوت شهردار به اعضای شورای اسلامی شهر

 همزمان با روز معلم و شوراها، رحمت الله محمد خواه شهردار نقاب، به همراه تعدادی از کارکنان با حضور در دفتر شورا ضمن تبریک روز شورا و تشکر از زحمات و همراهی اعضای شورا از معلمان عضو شورای اسلامی شهر تقدیر کردند.