نمایش خبر - تعیین سرپرست شهرداری

تعیین سرپرست شهرداری

پنجشنبه 2 شهریور 1396
مهندس نقابی به عنوان سرپرست شهرداری تعیین شد

با اکثریت آرای منتخبین دوره پنجم شورای اسلامی شهر، مهندس حسین نقابی به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد. لازم به ذکر است است مهندس نقابی پیش از این مسئولیت حراست را بر عهده داشتند.

ضمن تبریک به منتخبین دوره پنجم شورای اسلامی شهر و جناب آقای مهندس حسین نقابی، موفقیت و سربلندی را آرزو داریم.