نمایش خبر - تخصیص سوخت به ناوگان دیزلی حمل بار و مسافر

تخصیص سوخت به ناوگان دیزلی حمل بار و مسافر

پنجشنبه 9 شهریور 1396
ثبت نام تخصیص سوخت به ناوگان دیزلی حمل بار و مسافر

به منظور تخصیص سوخت به ناوگان دیزلی حمل بار و مسافر، دارندگان این وسایل بایستی با مراجعه به شهرداری نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. مرتضی شمس آبادی، مسئول حمل و نقل با بیان این موضوع گفت: با مصوبه هیات محترم وزیران تخصیص سوخت به ناوگان دیزلی حمل بار و مسافر توسط شهرداری ها انجام می گیرد و به همین منظور دارندگان این ناوگان می بایست  تا پایان شهریور ماه، با مراجعه به واحد حمل و نقل نسبت به دریافت پروانه فعالیت و اشتغال اقدام نمایند.

مدارک لازم:

1- برگ ثبت نام در سامانه ی www.utcms.ir  و یا شماره پیگیری متقاضی

2-کپی تصویر آگهی تاسیس شرکت( مختص اشخاص حقوقی)

3- فرم تکمیل شده درخواست صدور پروانه فعالیت ناوگان توسط متقاضی( فرم شماره 1 و2 )

4- کپی کارت ملی

5- کپی تمام صفحات شناسنامه

6- کپی سند مالکیت و یا هرگونه مدرک مبنی بر مالکیت خودرو

7- کپی کارت خودرو

8- کپی کارت معاینه فنی خودرو

9- کپی بیمه نامه شخص ثالث

10- تعهد نامه های تکمیل شده نصب تجهیزات هوشمند( فرم شماره 3)

11- تعهد نامه تکمیل شده حسن انجام کار ( فرم شماره 4 و 5)

12-  150 میلیون ریال سفته تکمیل شده

13- فیش واریزی به حساب شهرداری