پیگیری و وصول مطالبات شهرداری

چهارشنبه 5 مهر 1396
وصول یک میلیارد و پانصد و بیست و هفت میلیون تومانی مطالبات

از ابتدای شهریور ماه سال جاری با پیگیری های انجام شده مبلغ یک میلیارد و پانصد و بیست و هفت میلیون تومان از مطالبات شهرداری نقاب وصول شد. مهندس حسین نقابی با بیان این  موضوع گفت: این مطالبات در قالب اوراق خزانه اسلامی بوده و از ادارات سطح شهرستان از جمله فرمانداری، دانشکده علوم پزشکی، اداره ورزش و جوانان و اداره ثبت احوال وصول شده و به زودی در فعالیتها و اقدامات عمرانی و مبلمان شهری قابلیت هزینه کرد دارد.

مهندس نقابی همچنین عنوان کرد: 300 تن قیر رایگان از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شهرهای زیر 50 هزار نفر اختصاص یافته است که این میزان جهت انجام روکش آسفالت معابر سطح شهر بوده و در آستانه تحویل به شهرداریها می باشد که امیدواریم با این کار شاهد تغییرات مطلوب در سطح شهر باشیم.