نمایش خبر - معارفه شهردار نقاب

معارفه شهردار نقاب

دوشنبه 15 آبان 1396
مهندس علیخانی به عنوان شهردار نقاب معارفه شدند

مهندس علیخانی به عنوان شهردار نقاب معارفه شدند. در جلسه شورای اداری شهرستان جوین که امروز با حضور مهندس علوی مقدم،  مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی برگزار شد مهندس محمد امین علیخانی به عنوان شهردار نقاب معارفه شد.