محورهای مدیریت شهری

سه شنبه 16 آبان 1396
در مدیریت شهری باید سه محور لحاظ شود

در برنامه ها خصوصا مدیریت شهری باید سه محور لحاظ شود. روز گذشته و در جلسه معارفه شهردار نقاب، مهندس علوی مقدم مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی با بیان این موضوع گفت:در برنامه ها خصوصا برنامه های مدیریت شهری باید سه محور لحاظ شود:

1- خدا محوری: حرکت ما باید حرکتی خدا محور باشد و حرکت خدا محور یعنی عدالت در تقسیم امکانات و ارائه خدمات و همچنین پای بندی به پرداخت حق و حقوق شهرداری از سوی مردم. 2- برنامه محوری: یعنی توجه به صرفه و صلاح شهر؛ که این امر جز با برنامه ریزی و هزینه به جا و با دقت ممکن نمی شود. 3- مردم محوری.

مهندس علوی مقدم افزود: با توجه به دغدغه نظام در تامین اعتبارات و محدودیت منابع و با طرح موضوع اقتصاد مقاومتی، ما موظف هستیم با برنامه حرکت کنیم. صرفه جویی، هزینه کردن به جا و با برنامه جزء ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است و اقتصاد مقاومتی به این معنا نیست که ما حق و حقوق مردم را درست پرداخت نکنیم و خدمات درست به مردم ارائه ندهیم بلکه اقتصاد مقاومتی یعنی هزینه کردن درست و به جا و در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و رعایت عدالت و انصاف. علوی مقدم گفت:امروزه شفاف کردن قوانین و مقررات و خدمت به مردم محوری ترین موضوع است چرا که مردم همه جا پای این انقلاب بوده و محکم ایستاده اند و اگر توفیقی حاصل شده به برکت خون شهدا، حمایت مردم و توجه ایثارگران و جانبازان بوده است. و امروز با سپری شدن 4 دوره شوراهای اسلامی، مردم ثابت کردند که از خود مردم هیچ کس جدی تر و آشناتر به مسایل خود نیستند و باید قدردان مردم باشیم.