نمایش خبر - محورهای مدیریت شهری

محورهای مدیریت شهری

سه شنبه 16 آبان 1396
در مدیریت شهری باید سه محور لحاظ شود

در برنامه ها خصوصا مدیریت شهری باید سه محور لحاظ شود. روز گذشته و در جلسه معارفه شهردار نقاب، مهندس علوی مقدم مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی با بیان این موضوع گفت:در برنامه ها خصوصا برنامه های مدیریت شهری باید سه محور لحاظ شود:

1- خدا محوری: حرکت ما باید حرکتی خدا محور باشد و حرکت خدا محور یعنی عدالت در تقسیم امکانات و ارائه خدمات و همچنین پای بندی به پرداخت حق و حقوق شهرداری از سوی مردم. 2- برنامه محوری: یعنی توجه به صرفه و صلاح شهر؛ که این امر جز با برنامه ریزی و هزینه به جا و با دقت ممکن نمی شود. 3- مردم محوری.

مهندس علوی مقدم افزود: با توجه به دغدغه نظام در تامین اعتبارات و محدودیت منابع و با طرح موضوع اقتصاد مقاومتی، ما موظف هستیم با برنامه حرکت کنیم. صرفه جویی، هزینه کردن به جا و با برنامه جزء ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است و اقتصاد مقاومتی به این معنا نیست که ما حق و حقوق مردم را درست پرداخت نکنیم و خدمات درست به مردم ارائه ندهیم بلکه اقتصاد مقاومتی یعنی هزینه کردن درست و به جا و در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و رعایت عدالت و انصاف. علوی مقدم گفت:امروزه شفاف کردن قوانین و مقررات و خدمت به مردم محوری ترین موضوع است چرا که مردم همه جا پای این انقلاب بوده و محکم ایستاده اند و اگر توفیقی حاصل شده به برکت خون شهدا، حمایت مردم و توجه ایثارگران و جانبازان بوده است. و امروز با سپری شدن 4 دوره شوراهای اسلامی، مردم ثابت کردند که از خود مردم هیچ کس جدی تر و آشناتر به مسایل خود نیستند و باید قدردان مردم باشیم.