تاکید شهردار بر اولویت های کاری

پنجشنبه 2 آذر 1396
شهردار نقاب بر اولویت های کاری شهرداری تاکید کردند

شهردار نقاب در مصاحبه رادیویی، به بیان اولویت های کاری خود پرداخت.در برنامه امروز صبح بخیر خراسان که با محوریت مسایل شهرستان جوین و شهر نقاب از محل فرمانداری شهرستان پخش شد. مهندس علیخانی، شهردار نقاب با بیان این که باید همسو با برنامه های توسعه محورحرکت نماییم، گفت: در حوزه شهری بایستی توجه به مبلمان شهری و همچنین مسایل فرهنگی را جدی بگیریم و از طریق تعامل با مجموعه شهرستان و مردم به سمت جذب مشارکت های مردمی و درآمدهای پایدار حرکت کنیم. شهردار نقاب در ادامه با بیان اولویت های کاری خود گفت: با توجه به آغاز فصل سرما، جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مهم ترین اولویت کاری می باشد تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود. وی همچنین تصحیح آیلند بولوار امام رضا(ع) را اولویت دیگری اعلام کرد تا این امر سبب ایجاد فضایی آرام و زیبا در شهر گردد. حذف مباحث محله گرایی به عنوان یک معضل اجتماعی نیز از دیگر اولویت های شهردار نقاب عنوان شد که وی رفع مشکل مذکور را در قدم اول نیازمند تغییر ساختار فیزیکی شهر دانستند.

لازم به ذکر است برنامه صبح بخیر خراسان با محوریت مسایل شهرستان و شهر، امروز ساعت 6:30 صبح از محل فرمانداری شهرستان جوین پخش شد.