کاهش 70% حوادث در چهارشنبه سوری امسال

چهارشنبه 23 اسفند 1396
حوادث چهارشنبه سوری امسال 70% کاهش پیدا کرد

حوادث چهارشنبه سوری امسال 70% کاهش یافت. خوشبختانه نسبت به سالهای قبل امسال چهارشنبه سوری آرامی داشتیم که می بایست از رفتار شهروندان برای رعایت نکات ایمنی قدردانی نمود. امسال ایستگاه آتش نشانی نقاب در شب چهارشنبه سوری در حالت آماده باش بوده که در این مدت به 12 حادثه که عمدتا مربوط به آتش سوزی لاستیک بوده  امداد رسانی و انجام عملیادت داده شده است.