استقبال از مهر

چهارشنبه 4 مهر 1397
فعالیتهای شهرداری در استقبال از مهر

همزمان با اول مهر و بازگشایی مدارس و به منظورکاهش ترافیک و روان سازی عبور و مرور و افزایش ضریب ایمنی شهروندان بویژه دانش آموزان، شهرداری نقاب اقدام به ایمن سازی محدوده بسیاری از مدارس سطح شهر از طریق خط کشی و نصب علایم هشدار دهنده نموده است. علیرضا قدرآبادی مسئول واحد خدمات شهری با بیان این موضوع گفت: رنگ آمیزی برخی از مسیرهای عابر پیاده منتهی به مدارس، نصب علایم هشدار دهنده و همچنین جمع آوری نخاله های مسیرهای مدارس از جمله فعالیتهای شهرداری برای بازگشایی مدارس بوده است که امیدواریم والدین گرامی نیز با آموزش فرهنگ ترافیک و ترغیب دانش آموزان به عبور از محل های خط کشی عابر پیاده نقش موثری در کاهش تصادفات داشته باشند.