روز آتش نشان

شنبه 7 مهر 1397
تقدیر از فداکاری آتش نشانان در روز آتش نشانی

همزمان با 7 مهر ماه روز ایمنی و آتش نشانی از زحمات آتش نشانان تقدیر شد. در این مراسم که با حضور مسئولین شهرستان انجام شد از فداکاری آتش نشانان ایستگاه آتش نشانی نقاب تقدیر شد.در ابتدای این مراسم علیرضا ابراهیمی، مسئول ایستگاه آتش نشانی با بیان کمبود تجهیزات گفت: با وجود تجهیزات حداقلی که ایستگاه آتش نشانی دارا است و با توجه به وسعت منطقه تحت پوشش ایستگاه؛ نیروهای آتش نشانی در هنگام بروز حوادث با از خودگذشتگی سعی در رفع حادثه و نجات مصدومین دارند که جای بسی قدردانی است.