پدافند غیرعامل

سه شنبه 9 بهمن 1397
برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل

کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل با حضور کارکنان شهرداری برگزار شد.