جشنواره غذاهای سنتی

شنبه 14 اردیبهشت 1398
جشنواره غذاهای سنتی امروز برگزار شد

جشنواره غذاهای سنتی امروز  به همت کمیته ورزش بانوان و با حضور بانوان در محل سالن جلسات شهرداری برگزار شد.