برگزاری کارگاه آموزشی فرهنگ ترافیک

دوشنبه 17 تیر 1398
کارگاه آموزشی فرهنگ ترافیک برگزار شد

کلاس آموزشی فرهنگ ترافیک با همکاری پلیس راه شهرستان جوین و با حضور جناب سروان میرزا بیگی در محل سالن جلسات شهرداری برگزار شد.