دیدار با شهردار نقاب

دوشنبه 17 تیر 1398
دیدار مسئولین به مناسبت روز شهرداریها

دیدار امام جمعه، فرماندار، مسئولین ادارات و فرماندهی انتظامی شهرستان جوین با شهردار نقاب به مناسبت 14 تیرماه روز شهرداریها و دهیاریها