روکش آسفالت محور اصلی در فاز اول

شنبه 19 مرداد 1398
با پیگیری های انجام شده عملیات فاز اول روکش آسفالت محور اصلی شهر انجام شد

 با پیگیری های انجام شده توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری و همچنین مساعدت های فرماندار شهرستان، مهندس حسین جمشیدی و رایزنی های موثر با نمایندگان مجلس، دکتر مقصودی و مهندس سبحانی فر، عملیات آسفالت و روکش بولوار اصلی شهر در چندین فاز انجام خواهد شد که فاز اول این عملیات به مساحت 3 کیلومتر و با اعتبار یک میلیارد و پانصد میلیون تومان در یک لاین انجام شد. لازم به ذکراست طی تفاهم نامه ای که در دوره گذشته انجام پذیرفته بود مقرر شده بود تا اداره راه و شهرسازی شهرستان در ازای احداث و آسفالت کنارگذر شهر نسبت به روکش اسفالت محور اصلی شهر اقدام نماید که این امر تا کنون معطل مانده بود.