تقدیر از آتش نشانان

پنجشنبه 11 مهر 1398
تقدیر از فداکاری و خدمات آتش نشانان

با حضور مهندس سبحانی فر نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان، شورای اسلامی شهر و مسئولین ادارات از خدمات و فداکاری های آتش نشانان تقدیر شد.