ترکیب جدید هیات رئیسه شورای اسلامی شهر

دوشنبه 3 شهریور 1399
ترکیب جدید هیات رئیسه و اعضای شورای اسلامی شهر

ترکیب جدید هیات رئیسه و اعضای شورای اسلامی شهر نقاب در چهارمین سال از دوره پنجم به شرح زیر مشخص شد:

سعید ملایجردی: رئیس شورای اسلامی شهر

علی اصغر وکیلی: نایب رئیس

حسن منجی فر: منشی

علی شمس آبادی: خزانه دار

موسی الرضا شمس آبادی: عضو شورا