تقدیر از زحمات آتش نشانان

دوشنبه 7 مهر 1399
همزمان با 7 مهر از زحمات آتش نشانان تقدیر شد

همزمان با 7 مهر و روز آتش نشانی با حضور فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر نقاب و شهردار از زحمات و فداکاری آتش نشان تقدیر شد.