حضور مدیر کل دفتر امور شهری در شهرداری نقاب

چهارشنبه 6 اسفند 1399
بررسی مشکلات شهری با حضور مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی

با حضور مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی، مشکلات شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار که با حضور مهندس خادم پیر، معاونت فرمانداری شهرستان جوین،اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار نقاب در محل شهرداری برگزار شد مسایل و مشکلات پروژه های در دست اقدام مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است مهندس خادم پیر از نزدیک از پروژه های در دست اقدام از جمله پروژه پارک بزرگ شهر، کشتارگاه صنعتی، جمع اوری آبهای سطحی و ... بازدید نمودند.