مراسم هفته درختکاری

شنبه 16 اسفند 1399
غرس نهال همزمان با هفته درختکاری

همزمان با هفته درختکاری 300 اصله نهال درخت توت و چنار با حضور مسئولین در پارک بزرگ شهر غرس شد.