آماده سازی پارک بزرگ شهر

شنبه 10 مهر 1400
شن ریزی و تسطیح پارک 5 هکتاری آغاز شد

پروژه پارک بزرگ شهر در ضلع جنوبی شهر و در زمینی به مساحت 5 هکتار واقع شده است و شن ریزی و تسطیح آن در دستور کار قرار گرفته است.