20 مهر ماه روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی

سه شنبه 20 مهر 1400
مانور خودرویی دستگاههای امدادی برگزار شد.

همزمان با 20 مهرماه روز ملی کاهش اثر بلایای طبیعی مانور خودرویی دستگاههای امدادی برگزار شد. این مانور به منظور بررسی ماشین آلات برای ورود به فصل سرما و مدیریت حوادث احتمالی، از میدان امام علی(ع) تا میدان امام رضا(ع) برگزار شد.