فراخوان

دوشنبه 17 آبان 1400
فراخوان ساخت، نصب و بهره برداری سازه های تبلیغاتی سطح شهر


شهرداری نقاب در نظر دارد به منظور ساماندهی تبلیغات سطح شهر و در جهت ارتقاء سیما و منظر شهری، ساخت، نصب و بهره برداری از سازه های تبلیغاتی سطح شهر ( پرتابل، لایت باکس، تلویزیون شهری، استند و...) را به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از علاقمندان، سرمایه گذاران، کانون های تبلیغاتی و واجدین شرایط دعوت به عمل می آید تا طرح های پیشنهادی خود را در قالب طرح های سه بعدی تا پایان آبان ماه به واحد روابط عمومی تحویل نمایند.