دیدار معتمدین شهر با شورای اسلامی و شهردار نقاب

چهارشنبه 19 آبان 1400
معتمدین شهر با شورای اسلامی و شهردار نقاب دیدار کردند.

معتمدین شهر نقاب و اعضای شوراهای اسلامی  دوره های گذشته، با حضور در محل شهرداری، ضمن دیدار و عرض تبریک انتصاب مهندس مهربان به عنوان شهردار نقاب، پیرامون مسایل شهری به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.