آماده سازی خزانه گل

یکشنبه 21 آذر 1400
برای تامین گل مورد نیاز، خزانه گل آماده می شود

به منظور تامین بخشی از گل مورد نیاز فضای سبز سطح شهر، خزانه گل شهرداری آماده می‌شود. علیرضا قدرآبادی، مسئول فضای سبز با بیان این مطلب گفت: خزانه گل شهرداری در مساحتی حدود ۲۵۰ مترمربع آماده شده است و در حاضر حدود ۸۰۰ قلمه گل رز در بستر ایجاد شده قلمه گیری شده است و قرار است علاوه بر گل رز ، رزماری نیز در این بستر آماده شود.