گاز به کشتارگاه دام شهر نقاب رسید.

دوشنبه 22 آذر 1400
گاز به کشتارگاه دام شهر نقاب رسید.

گاز به کشتارگاه شهر نقاب رسید. مهندس محمد ملایجردی، معاونت اجرایی شهرداری نقاب با بیان این مطلب گفت: با همکاری پرسنل اداره گاز، بویژه همراهی بی دریغ مهندس اقبالی ریاست اداره گاز شهرستان جوین، اتصال گاز خط لوله کشتارگاه در زمان مقرر انجام شد.