جمع آوری سگهای بی صاحب از سطح شهر

سه شنبه 23 آذر 1400
سگهای بی صاحب سطح شهر جمع آوری می شود.

سگهای بی صاحب سطح شهر جمع آوری می شود. علیرضا قدرآبادی مدیر خدمات شهری با بیان این موضوع گفت: طی هماهنگی انجام شده با موسسه همگامان سبز امید ساسویه، سگهای بی صاحب سطح شهر زنده گیری می شود و پس از نگهداری موقت در پناهگاه تعیین شده، جهت درمان،نگهداری، عقیم سازی و ... به موسسه مردم نهاد همگامان سبز امید ساسویه در شهر سبزوار انتقال داده می شوند. قدرآبادی افزود: از ابتدای این طرح ۶۶ قلاده سگ زنده گیری و به موسسه مذکور تحویل شده است اما با وجود تلاش های شهرداری هنوز هم این مسأله به صورت مشکلی جدی در سطح شهر وجود دارد لذا از شهروندان عزیز تقاضا داریم سگهای نگهبان خود را در سطح شهر رها نکنند تا شاهد مشکلات بهداشتی و روانی برای عموم شهروندان نباشیم.