میزی برای خدمت

چهارشنبه 1 دی 1400
میز خدمت شهرداری راه اندازی و فعال شد

به منظور ارائه خدمات بهتر و تسهیل فرآیند کار مراجعین به شهرداری نقاب، میز خدمت راه اندازی شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری، از آنجایی که انجام برخی امور در شهرداری گاها نیازمند طی فرایندی زمان بر است، با هدف تسهیل انجام کار، کاهش مراجعه حضوری، هدایت و راهنمایی مراجعین به واحد‌های مربوط و ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم به مراجعین در ارتباط با فرایند دریافت خدمات، میز خدمت شهرداری جهت تکریم ارباب رجوع راه اندازی و فعال گردید.