هرس زمستانه درختان سطح شهر

سه شنبه 14 دی 1400
هرس زمستانه درختان سطح شهر انجام می شود.

درختان سطح شهر هرس زمستانه می شوند. علیرضا قدرآبادی مسئول فضای سبز بابیان این مطلب گفت: هرس به موقع درختان در سطح شهر سبب رشد بهینه،مقاوم سازی، شادابی درختان در فصل بهار و همچنین افزایش طول عمر درخت می شود و در همین راستا عملیات هرس زمستانه درختان در سطح شهر در حال انجام می باشد.