تعویض خشک کن گاز طبیعی (درایر) جایگاه CNG شهرداری نقاب

شنبه 18 دی 1400
خشک کن گاز طبیعی (درایر) جایگاه CNG شهرداری نقاب تعویض می شود

خشک کن گاز طبیعی (درایر) جایگاه CNG شهرداری نقاب پس از ۱۰ سال تعویض می شود. مهندس هاشم ملایجردی مدیر جایگاه CNG با خبر این موضوع گفت: با هدف افزایش کیفیت گاز خروجی و صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه های ناشی از آن، خشک کن طبیعی جایگاه CNG شهرداری با هزینه‌ای در حدود ۴۰۰میلیون ریال ساماندهی و تعویض شد.

لازم به ذکر است گاز طبیعی ورودی به جایگاه دارای رطوبت و مواد ناخالص می باشد که این امر سبب آسیب تجهیزات و کاهش عمر آنها می شود لذا استفاده از تجهیزاتی که از گاز طبیعی رطوبت زدایی می‌کند در ایستگاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.