راه اندازی مجدد کارخانه آسفالت شهرداری نقاب

دوشنبه 20 دی 1400
کارخانه آسفالت شهرداری نقاب راه اندازی می شود

کارخانه آسفالت شهرداری نقاب پس از یک سال توقف، مجدد راه اندازی می شود. مهندس هاشم ملایجردی مدیر کارخانه آسفالت شهرداری با بیان این مطلب گفت: فعالیت کارخانه آسفالت قریب یک سال به علت خرابی های موجود متوقف شده بود که با پیگیری های انجام شده و همکاری بخش خصوصی مجدد در حال راه اندازی می باشد.

ملایجردی افزود: هزینه پیش بینی شده برای راه اندازی مجدد کارخانه آسفالت سه میلیارد ریال می‌باشد که تاکنون یک میلیارد ریال آن هزینه شده است.