بازدید دکتر عنابستانی از پروژه پارک مشاهیر

سه شنبه 9 فروردین 1401
بازدید نماینده مردم شهرستان جوین در مجلس شورای اسلامی شهر

دکتر عنابستانی نماینده مردم شهرستان جوین در مجلس شورای اسلامی به همراه مهندس مهربان، شهردار نقاب و اعضای شورای اسلامی شهر از روند اجرایی پروژه پارک مشاهیر بازدید کردند.