پروژه نیمه تمام نمازخانه و سرویس بهداشتی پارک بصیرت به مرحله آخر رسید.

دوشنبه 29 فروردین 1401
پروژه نیمه تمام نمازخانه و سرویس بهداشتی پارک بصیرت تکمیل شد.

پروژه نیمه تمام نمازخانه و سرویس بهداشتی پارک بصیرت تکمیل شد. مهندس محمد حسین موحد مسئول عمرانی شهرداری با بیان این مطلب گفت: پروژه نیمه تمام نمازخانه و سرویس بهداشتی پارک بصیرت با هزینه ای بالغ بر 330 میلیون تومان و در مدت زمان 45 روز آماده ی بهره برداری می باشد. موحد افزود: در اجرای این پروژه تمامی استانداردهای لازم برای معلولین و جانبازان عزیز نیز در نظر گرفته شده است.