فراخوان طرح معماری و احیا میدان امام حسین(ع)

شنبه 19 اسفند 1402
بازسازی میدان امام حسین(ع) با هدف افزایش کیفیت فضای شهری

با هدف افزایش کیفیت فضای شهری میادین شهر نقاب با نگاهی نوآورانه و خلاق، با در نظر گرفتن چشم اندازهای پیاده و سواره در محورهای ارتباطی، محوطه میادین و کارکردهای مختلف اثر، شهرداری در نظر دارد نسبت به بازسازی طرح میدان امام حسین( ع)  اقدام نماید. علاقمندان جهت شرکت می توانند با تکمیل فرم های مربوط و ارسال مدارک لازم تا تاریخ 1403/01/31 در این فراخوان شرکت نمایند.

فرم های شرکت در فراخوان:

public-files/news/document/1402/12/فرم شرکت در فراخوان pdf

public-files/news/document/1402/12/فراخوان.pdf