شهرداری نقاب


عنوان خبر : آغاز فعالیت پنجمین دوره شورای اسلامی شهر

زمان ارسال خبر : سه شنبه 7 شهریور 1396

تبریک فعالیت پنجمین دوره ی شورای اسلامی شهر

در اولین روز کاری منتخبین پنجمین دوره ی شورای اسلامی نقاب، مهندس حسن نقابی، سرپرست شهرداری نقاب به همراه معاونین و جمعی از کارکنان شهرداری با حضور در دفتر شورای اسلامی شهر،  آغاز فعالیت شورای اسلامی شهر را تبریک گفتند.