چاپ خبر - بازدید شهردار نقاب از آسفالت معابر شهر

شهرداری نقاب


عنوان خبر : بازدید شهردار نقاب از آسفالت معابر شهر

زمان ارسال خبر : دوشنبه 13 آذر 1396

بازدید شهردار نقاب از پروژه آسفالت معابر شهر

بازدید شهردار نقاب، مهندس محمدامین علیخانی از فاز اول پروژه آسفالت معابر شهر