چاپ خبر - بازدید شهردار نقاب از فعالیت واحد خدمات شهر

شهرداری نقاب


عنوان خبر : بازدید شهردار نقاب از فعالیت واحد خدمات شهر

زمان ارسال خبر : سه شنبه 14 آذر 1396

بازدید شهردار نقاب از فعالیت واحد خدمات شهر

بازدید و خداقوت مهندس علیخانی، شهردار نقاب از فعالیت واحد خدمات شهر