چاپ خبر - تقدیر از دانشجویان

شهرداری نقاب


عنوان خبر : تقدیر از دانشجویان

زمان ارسال خبر : جمعه 17 آذر 1396

شهردار از پرسنل دانشجو تقدیر کرد

روز گذشته و همزمان با 16 آذر، روز دانشجو از پرسنل دانشجوی شهرداری تقدیر شد.