چاپ خبر - محکوم کردن اقدامات هنجارشنانه اخیر

شهرداری نقاب


عنوان خبر : محکوم کردن اقدامات هنجارشنانه اخیر

زمان ارسال خبر : پنجشنبه 14 دی 1396

محکوم کردن اقدامات هنجارشکنانه فتنه گران

مردم ولایتمدار نقاب امروز با برپایی راهپیمایی، اقدامات هنجار شکنانه اخیر فتنه گران را محکوم کردند.