شهرداری نقاب


عنوان خبر : تبریک روز پرستار

زمان ارسال خبر : چهارشنبه 4 بهمن 1396

دیدار و خداقوت به مناسبت روز پرستار

دیدار و خداقوت مهندس علیخانی، شهردار نقاب، اعضای شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری با ریاست و پرستاران بیمارستان قمر بنی هاشم (ع)