شهرداری نقاب


عنوان خبر : حماسه حضور

زمان ارسال خبر : یکشنبه 22 بهمن 1396

مردم و مسئولین امروز همراه هم بودند

شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری نیز امروز در حماسه حضور، همراه مردم بودند