شهرداری نقاب


عنوان خبر : تقدیر از برگزیدگان جشنواره غذا

زمان ارسال خبر : دوشنبه 29 آذر 1400

از برگزیدگان جشنواره غذا تقدیر شد

از برگزیدگان جشنواره غذاهای محلی و ایرانی با حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و ریاست اداره ورزش شهرستان تقدیر شد. در این جشنواره که به مناسبت شب یلدا و با حضور بانوان شهر برگزار شد پس از بررسی غذاها، با اهدا هدایایی از برگزیدگان جشنواره  قدردانی شد.