آتش نشانی نقاب

نمونه وظایف و مسئولیتها

  • تشخیص مواد و وسایل لازم در مقابله با حوادث و سوانح مناسب با شرایط
  • آماده نگهداشتن و بهره برداری از مواد و وسایل مربوط به عملیات آتش نشانی
  • تهیه وسایل و تجهیزات آتش نشانی
  • آموزش یافتن در زمینه چگونگی استفاده از وسایل ایمنی و کاربرد روشهای جدیددر پیشگیری از وقوع حوادث
  • جمع آوری و بررسی اطلاعات لازم در زمینه مواد و روشها در مسایل پیشگیری یا اطفا حریق
بروزرسانی : شنبه 22 آذر 1393 - 02:31:04