واحد موتوری و کارپردازی شهرداری نقاب

نمونه وظایف و مسئولیتهای کارپردازی

  • استعلام بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق
  • دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردد
  • نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی
بروزرسانی : شنبه 22 آذر 1393 - 02:31:53