آشنایی با محلات نقاب

شهر نقاب در آذر ماه 1373 موجودیت شهری خود را از الحاق و ادغام چند روستای مجاور و نزدیک به نامهای کلاته آقامحمد، نقاب، ملایجرد، سردارآباد، شمس آباد و قدر آباد یافته و سابقه شهری چندانی ندارد برای یافتن هسته اولیه شهر باید بدنبال هسته های اولیه روستاهای که این مجموعه را تشکیل داده اند باشیم.

شش روستای یاد شده پس از تسلیم و تخریب آق قلعه ( تنها اثر تاریخی شهر ) در اطراف این قلعه بنیان گذاری شده است و هرکدام جداگانه دارای یک هسته هستند. هسته های اولیه این روستاها، بجز روستای کلاته آقامحمد ، همه در سمت شمال جاده اصلی « بلوار امام رضا (ع) » شکل یافته اند .

در حال حاضر این شش روستا را با عنوان محله های شهر نقاب می شناسند.

بروزرسانی : دوشنبه 21 تیر 1395 - 12:42:21