آشنایی با شهردار نقاب

رحمت اله محمدخواه

تاریخ انتصاب : 23 مهر 1392

مهندس  محمدخواه پیش از این معاونت اداری و مالی شهرداری نقاب را عهده دار بود.

 

 

بروزرسانی : دوشنبه 21 تیر 1395 - 12:46:06